Tillbaka

Så blir du en attraktiv arbetsgivare i framtiden

En grupp människor jobbar tillsammans vid en dator.

Att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare och särskilt när många arbetsplatser är hybrida. Med medarbetare utspridda på olika platser ökar kraven på dig som ledare och ditt sätt att kommunicera. Hur vet du att alla mår bra, kan ta till sig den information de behöver, har förutsättningar att utföra sitt jobb och känner sig delaktiga? Och hur blir ni en lärande organisation, som hela tiden förbättrar arbetsprocesserna?

En attraktiv arbetsgivare får de bästa medarbetarna

Employer Branding handlar om att stärka sitt varumärke som arbetsgivare. Då räcker det inte med att ta fram några värdeord och sätta upp en affisch på väggen. Kulturen byggs inifrån av alla som jobbar på arbetsplatsen. Och högst på listan över drömjobbet hittar du inte höga löner och förmåner, utan snarare känsla av mening, ett högre syfte och möjligheter till utveckling. Om du kan erbjuda en arbetsplats där människor får växa – då kan du attrahera de mest kompetenta medarbetarna. 

Skapa en lärande kultur

På framtidens attraktiva arbetsplats behöver olika funktioner i organisationen samverka. Genom att skapa en “lärande kultur”, där alla är öppna för att lära sig av varandra kan ni ständigt förbättra arbetsprocesserna. Kommunikationen är en nyckel för att få förståelse och klara utmaningar. För att kunna ta vara på initiativ på rätt sätt behöver de kommuniceras och förankras på ett tydligt och meningsskapande sätt. Ni behöver tydliggöra vem som förväntas göra vad, när och hur. För att lyckas med att bygga en lärande kultur behöver HR och kommunikation samarbeta. Läs mer om lärande kultur. 

Hur du kommunicerar som ledare

När du inte ser dina medarbetare fysiskt blir det ännu viktigare att kolla upp hur de mår och om de känner att de kan utföra sitt jobb på ett bra sätt. Därför kan det vara bra att boka in korta avstämningsmöten där ni snabbt stämmer av hur veckan ser ut och om det finns eventuella utmaningar eller oklarheter. Korta avstämningar ska inte helt ersätta de fysiska mötena, men de är ett bra komplement när det går lång tid mellan att ni träffas fysiskt. 

Att bjuda in till dialog är viktigt. Rannsaka dig själv och fundera på hur du kommunicerar. Är du inbjudande och tillgänglig? Vi hjälper dig att stärka ditt kommunikativa ledarskap

Se till att alla är delaktiga oavsett var de befinner sig

Hur kommunicerar ni kring förändringar och nyheter? Måste alla vara fysiskt på plats för att ha möjlighet att delta i dialog eller kan alla oavsett var de befinner sig både ta del av information, ställa frågor och tycka till? Den hybrida arbetsplatsen ställer högre krav på valmöjligheter. 

Om ni väljer att ha hybrida möten där några deltagare är på plats och några deltar digitalt så finns det några saker att tänka på. En tydlig agenda som finns tillgänglig för alla innan mötet är viktig. Tänka på att behandla alla som att alla är med fysiskt i rummet. Du som chef eller mötesledare behöver tydligare fördela ordet mellan deltagarna och ta ett mer aktivt ansvar i att alla ska känna sig delaktiga. Det är även viktigt att hålla på mötesdisciplinen; att vara härvarande (inte svara på mejl eller kolla i sin telefon), inte prata med bordsgrannen och att kommunicera så att alla hör. 

Ha roligt tillsammans så skapar du en attraktiv arbetsgivare

Teambuilding, AW:s och fika på distans och på plats. Även trevligheter kan ni har på distans. Har du testat en digital AW med quiz till exempel? Vi förespråkar att träffas fysiskt emellanåt oavsett, men precis som i relationen mellan ledare och medarbetare är det en fördel att kunna ha roligt tillsammans på distans om det dröjer lång tid mellan de fysiska aktiviteterna. 

Kontakta oss om du vill stärka sammanhållningen i teamet. 

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.