Tillbaka

Lärande kultur – så utvecklar ni verksamheten på bästa sätt

några personer sitter vid ett bord och tittar på en dator tillsammans

Får ni göra fel på din arbetsplats? Genom att lära av misstag utvecklas vi och blir bättre, då växer vi både som människor och organisation. Att som organisation ha en lärande kultur förbättrar chanserna att nyttja medarbetarnas fulla potential och utveckla verksamheten.

Vi människor påverkas mycket av arbetsplatsens strukturer och förutsättningar. Det vi uppfattar som prioriterat och som vi uppmuntras göra samt får feedback på kommer vi mycket mer troligt att agera på än när vi upplever motsatsen. Därför är det så viktigt att skapa förutsättningar för en lärande miljö på jobbet. Och det är ett samspel mellan arbetsgivare och medarbetare, där ni utvecklas tillsammans.

Lärande kultur handlar om att lära i vardagen

Så hur skapar vi bra förutsättningar för chefer och medarbetare att förstå, vilja och ha möjlighet att lära och utvecklas? Alla behöver ta ansvar, både medarbetare och arbetsgivare. Om alla verkligen gör det – då kommer det att märkas på engagemanget och kompetensutvecklingen. Lärande handlar inte bara om att gå utbildningar. Det finns många sätt att lära i vardagen, till exempel genom att:

  • Diskutera hur samarbetet både internt och med andra fungerar och hur vi kan förbättra det.
  • Diskutera hur vi beter oss mot varandra och vad vi kan göra bättre.
  • Följa upp arbetet. Vad gick bra och mindre bra? Vad kan vi lära oss av detta och vad tar vi med oss i kommande arbete?
  • Bjuda in kunder och lyssna till hur de upplever leverans och bemötande.
  • Följa en kollega och lära sig mer.
  • Workshoppa kring arbetssätt, processer och gamla sanningar.
  • Läsa böcker, lyssna på en podd eller titta/lyssna på föreläsningar.

Ledarskapet en nyckel

Som ledare har du en social påverkan på dina medarbetare. Hur du gör, det du visar genom att uttrycka dig och hur du beter dig mot andra spelar stor roll. Du behöver vara en förebild i hur ni ska integrera lärandet i er arbetsvardag. Det betyder att du behöver vara tydlig med förväntningar, uppmuntran, uppföljning och stöd för att främja lärandet. Det är viktigt att stötta och uppmuntra till att lära sig och våga testa nya saker. Dela med er av goda exempel och vad som fungerat under er läranderesa.

Vill du höra fler exempel och ta del av verktyg för att arbeta med lärande i er organisation, kontakta oss!

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.