Tillbaka

Stolta, glada och engagerade medarbetare

Fem hjärtsymboler på rad med en som sticker ut ovanför de andra.

Vad vinner arbetsplatser på att ha stolta, glada och engagerade medarbetare? Enligt oss (och mycket forskning) väldigt mycket! Sjukskrivningarna blir lägre, personalomsättningen minskar och medarbetarnas prestation ökar, vilket leder till en högre lönsamhet. Ett sätt att komma dit, är att aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket – Employer Branding.

Kommunikation, dialog och delaktighet

Kommunikation är grunden till det mesta och det är mycket som behöver fungera i en verksamhet. Därför är det lätt att fastna i att all information ”måste” ut. Med dialog och delaktighet ökar chansen att du når fram med din kommunikation och att budskapet fastnar. Delaktigheten bidrar till ett högre engagemang, som i sin tur leder till människor både mår och presterar bättre.

Tips -> Se över vilka möjligheter ni har till dialog och delaktighet i organisationen och anpassa gärna kommunikationen utifrån olika behov och situationer. 

En annan viktig del är tydligheten kring rutiner. Det handlar i högsta grad om kommunikation. Det ska vara enkelt att göra rätt, oavsett om det handlar om att nå alla verktyg som medarbetaren behöver eller rutiner kring när folk börjar och slutar. Rutiner som gör att medarbetarna känner sig respekterade, sedda och bra behandlade är superviktiga för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Exempelvis tenderar en medarbetare som blir avtackad på ett fint sätt i högre grad att prata gott om organisationen och rekommendera er som arbetsgivare.

Möjlighet att utvecklas och att få bidra

Det finns många studier som visar att lön inte är avgörande för att en medarbetare ska stanna, gå vidare till ett annat arbete eller söka sig till en specifik arbetsplats/arbetsgivare. Möjligheten till självutveckling och vad denne kan bidra med spelar stor roll. Vad en medarbetare vill utvecklas i är olika från person till person. Därför är det av stor betydelse att ha individuella målsättningar och utvecklingsplaner för alla medarbetare. Chefer behöver vara närvarande i sitt ledarskap och löpande ha avstämningar, en välfungerande struktur för medarbetarsamtal som stödjer dialog för att då fram individens personliga utveckling. Här är det många chefer som behöver stöd i sitt ledarskap och sin kommunikation och när får de rätt stöd, då utvecklas de, medarbetarna och organisationen.

Människan tycker om att få bidra, på arbetsplatsen handlar det om att bidra med sin kunskap och erfarenheter men även med sin arbetsinsats. Tydliga arbetsbeskrivningar och målsättningar gör det enklare för medarbetaren att bidra, vilket leder till ökat engagemang. Otydlighet kan leda till att medarbetaren famlar och inte kommer till sin rätt, vilket leder till att denne inte kommer upp till sin fulla potential.

Att ha medarbetare som känner arbetsglädje smittar av sig till andra. Om chefer och ledningen skapar förutsättningar för medarbetare att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, ja då kommer arbetsglädje. Som ni vet smittar skratt mer än sura miner, så det gäller att ta tillvara på medarbetarnas arbetsglädje.

Hoppas att du fått med dig några idéer som hjälper er att få stolta, glada och engagerade medarbetare. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer! Och du, här kan du även läsa mer om lärande kultur.

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.