Kriskommunikation

När det oförutsedda händer är kommunikationen avgörande för att minimera risk och skada. Likaså är kommunikationen avgörande för att lyckas om ni står för en förändring. Vi utbildar er i kriskommunikation så att ni får förutsättningar att klara av både oplanerade händelser och planerade förändringar på ett så bra sätt som möjligt.

Genom vår utbildning i kriskommunikation lär du dig att förebygga en kris med hjälp av kommunikation och får verktygen för att hantera den på bästa sätt när den uppstår, med målet att medarbetarna ska känna trygghet, förtroende och följa med åt samma håll.

Förhållningssättet internt i organisationen speglar av sig utåt och påverkar bilden av företaget eller organisationen även hos externa målgrupper, inklusive media.

En utbildning i kriskommunikation är en otroligt viktig investering om du vill kunna bygga förtroende både internt och externt. Den kommer att stärka förmågan att hantera många olika typer av situationer och faktorer som ingen kan förutse.

Vill du veta mer? Kontakta oss nu!

  student-849822_1280.jpg
  Cookie Settings
  Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

  Cookie Settings

  We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

  These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

  These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

  These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

  These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.