Tillbaka

Medarbetare som känner mening är mer stolta

Två personer sitter vid ett bord och pratar och skrattar..

Genom att arbeta aktivt med ditt arbetsgivarvarumärke ökar du chansen att få medarbetare som känner meningsfullhet och blir stolta över sin arbetsgivare. De blir både mer engagerade och mår bättre, vilket ger ökad lönsamhet. 

Idag cirkulerar det begrepp som green-, blue-, pink- och social-washing som kortfattat handlar om vilseledande marknadsföring av vad ett företag gör. Greenwashing kan handla om att ett företag skriver att deras produkt är miljövänlig, medan den i själva verket inte är det. Bluewashing kan användas för att försköna företagets arbete med att följa FN:s mänskliga rättigheter eller de globala hållberhetsmålen i Agenda 2023. Pinkwashing kan handla om att företag säger att de aktivt arbetar med inkludering och HBTQ-rättigheter medan de i verkligheten endast använder exempelvis regnbågssymboler för att vinna makt eller tjäna mer pengar. 

Med detta sagt. Luftslott och tomma ord utan handling är aldrig en fördel. Någon kommer alltid att kunna genomskåda det. Så hur kan vi göra för att se till att fina och starka värderingar genomsyrar hela verksamheten och därigenom skapa meningsfullhet och stolta, glada och engagerade medarbetare? 

Det börjar med gemensam kultur och värdegrund

Att vi alla är olika är en styrka som är viktig för organisationer och företag att dra nytta av. Med dessa olikheter kommer nya infallsvinklar, synsätt, erfarenheter och intressen. Något som berikar och gör alla bättre. Men för att kunna växa och utvecklas tillsammans behöver alla samma grund att stå på, en gemensam kultur och värdegrund. Värdegrunden ska fungera som en kompass för hur vi vill ha det på den här arbetsplatsen och hur vi ska bete oss. Det kan handla om allt ifrån att följa grundläggande ordningsregler till att bemöta varandra med respekt. Värdegrunden hjälper medarbetarna att sträva mot samma mål. 

Kom ihåg att kulturen aldrig sitter i väggarna, den sitter i människorna. Kultur och värdegrund är något som vi ständigt behöver arbetas med. Ett kontinuerligt gemensamt arbete där alla blir involverade bidrar till framgång. 

Hitta arbetsglädjen

Människan tycker om att få bidra. På arbetsplatsen handlar det om att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter genom att få utföra sin arbetsinsats. Tänk då vad härligt om medarbetare får utföra sitt arbete och på det sättet känna arbetsglädje! Är det möjligt? Ja absolut! Genom tydlighet, delaktighet och ledningens förmåga att skapa förutsättningar för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, ja då kommer den! Medarbetare som känner tillfredsställsele med sin egen arbetssituation och sina arbetsinsatser, känner en meningsfullhet och därmed mer arbetsglädje. Något som är extra härligt, det är att arbetsglädje smittar! Glada, engagerade och positiva medarbetare är en viktig boost för alla verksamheter. För vem vill inte ha kollegor som ger energi istället för att ta energi? 

Vill du veta mer om hur du kan stärka kulturen, gemenskapen och samarbetet på er arbetsplats? 
Vi erbjuder flera tjänster inom medveten kommunikation och ett hållbart ledar- och medarbetarskap.  
Kontakta oss om du vill veta mer

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.