Tillbaka

Guide inför medarbetarsamtal – 5 tips till dig som chef

Två personer sitter mitt emot varandra och pratar.

Är det dags för medarbetarsamtal? Fantastiskt, här får du som chef en ypperlig möjlighet att bidra till att både medarbetaren och organisationen kan utvecklas. Genom medarbetarsamtalen får du tillfälle att ta del av medarbetarens karriärsambitioner och koppla ihop dem med organisationens mål. För när medarbetaren känner sig involverad i verksamheten så ökar engagemanget och motivationen att bidra. 

När du möter dina medarbetare i dessa samtal finns det flera delar som är bra att tänka lite extra på. Här kommer våra fem bästa tips för att du ska känna dig trygg under medarbetarsamtalet.

 

1. Börja med att fundera på hur du kan göra samtalet till en utvecklande stund för er båda

Ställ dig gärna dessa frågor för att förbereda dig:

  • Hur kan jag bjuda in till varma samtal som stärker medarbetaren och organisationen? Behöver vi ha samtalen i en annan miljö, ska vi sitta bredvid varandra i stället för mitt emot varandra eller ska jag förbereda så att det finns både något kallt och varmt att dricka
  • Vad behöver jag för att kunna möta medarbetarna på bästa sätt? Du kanske behöver avsätta 15 minuter i kalendern innan varje möte för att mentalt landa i arbetsuppgiften, lyssna på en avslappnande/uppiggande låt eller meditera?

Oavsett vad du behöver så är det viktigt att du tar dig den tiden, för om du är närvarande i samtalet så blir det lättare för dig att verkligen lyssna.

Kom ihåg att det är du som ska leda mötet med värme och en inbjudande samtalston. Därför är det viktigt att du reflekterar över vad du behöver för att kunna genomföra samtalen på bästa sätt. Det kommer bli en stor vinst för utvecklingen av ditt ledarskap. 

 

2. Ha koll på vem du ska möta

Om ni har verktyg som medarbetaren ska fylla i inför mötet är det viktigt att du tar dig tid till att läsa igenom svaren innan. Se över medarbetarens arbetsuppgifter och arbetssituation och ha med det som underlag inför samtalet. Utifrån det kan ni prata om arbetsbelastning, arbetsmiljö eller framtidsplaner. Samtalets fokus ska handla om medarbetarens mål, drivkrafter, motivation och prioriteringar.

Använd gärna en agenda som ser likadan ut för alla medarbetarsamtalen, på så sätt är det lättare för dig att hålla en röd tråd genom samtalet. Kom dock ihåg att alla medarbetare är olika och det är ditt ansvar att anpassa samtalet och språket utifrån varje medarbetare.

 

3. Vid starten av mötet är det bra att börja med lite småprat

Låt detta ta tid för att ge medarbetaren en stund att landa in i samtalet. Inled gärna med att välkomna personen, berätta hur länge ni kommer att prata och vad syftet med medarbetarsamtalet är.

 

4. Låt medarbetaren få det största talutrymmet

Ordspråket ”du har två öron och en mun” passar bra som metafor för hur ett medarbetarsamtal ska genomföras. Ställ öppna frågor (frågor som inte kan besvaras med ja, nej eller vet inte) och lyssna aktivt på vad medarbetaren säger. Genom att ställa öppna frågor så bjuder du in till samtal och det blir lättare för medarbetaren att förmedla det som hen vill förmedla.

Exempel på öppna frågor du kan ställa:

  • Hur ser på din nuvarande arbetssituation?
  • Vad har du för mål som du till arbeta mot under det kommande året?
  • Hur upplever du din arbetsmiljö?
  • Vad motiverar dig mest just nu?
  • Vad behöver du för stöd av mig som din chef?
  • Vad vill du utvecklas inom under det kommande året?

 

5. Dokumentera vad ni pratat om och ta fram en handlingsplan för det kommande året

Handlingsplanen ska framför allt hjälpa medarbetaren men den hjälper även dig som chef att följa det som ni kom överens om. Under samtalet har ni pratat om medarbetarens mål, drivkraft och utveckling. I din roll som chef ska du leda, motivera och stötta medarbetaren att uppnå sina mål. Här har du en individuell kompass i hur du kan vara det bästa stödet för varje medarbetare du har ansvar för. Det är bra för dig att se över handlingsplanerna då och då för att hjälpa dig och medarbetarna att komma ihåg vad ni kom fram till och kunna följa upp löpande.

 

Bonustips

Avrunda mötet med att lyfta och berätta för medarbetaren varför denne är viktig för organisationen och kollegorna. För om medarbetaren går ut med en positiv känsla i kroppen så känner hen sig stärkt och sedd av dig som chef. Om du kan få alla medarbetare att känna sig sedda och viktiga så ökar deras engagemang och motivation och det är verkligen en vinst för alla. 😊

Vill du ha stöd inför medarbetarsamtal eller andra viktiga samtal med medarbetare eller kollegor? Vi finns här för dig och kan coacha dig för att du ska bli stärkt i din kommunikation och lättare nå fram till mottagaren. Kontakta oss om du är nyfiken!

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.