Tillbaka

Fyra anledningar att bygga ett gemensamt ”högre syfte” på arbetsplatsen

Fyra personer arbetar tillsammans vid ett bord. De är glada och har varsin dator framför sig.

Varför går du till jobbet? Bortsett ifrån att kunna betala hyran och köpa mat? Är det kanske för att du gillar arbetsuppgifterna, för att du trivs med kulturen på arbetsplatsen eller för att du känner att du bidrar till världen? Denna faktor är otroligt värdefull för att vi ska känna mening med det vi gör och det är det som skapar ett äkta engagemang. Här kan du läsa om fyra anledningar till att ha ett gemensamt högre syfte på arbetsplatsen.

 

Meningsfullhet skapar engagemang

Ett högre syfte sträcker sig utanför ekonomiska mål och skapar en mer meningsfull och hållbar arbetsmiljö. Det handlar om att känna att det vi gör verkligen spelar roll och bidrar till något större än enbart det egna arbetet. Därför är det så viktigt för organisationer som vill vara bra arbetsgivare att jobba strategiskt och kontinuerligt med just ett gemensamt högre syfte.  

 

Ett högre syfte bidrar till en positiv arbetskultur

Ett större syfte ökar sammanhållningen och skapar en positiv arbetskultur. När teamet delar och arbetar mot samma mål, skapas en känsla av samhörighet och gemenskap. Det stärker samarbetet och ökar effektiviteten eftersom varje person inser sitt eget bidrag i den stora helheten.

 

Ökar chansen att attrahera och behålla kompetens

Organisationer med tydligt definierade och meningsfulla syften har lättare att attrahera och behålla medarbetare. Människor blir allt mer benägna att välja arbetsplatser där de känner att deras arbete har en djupare mening och bidrar till en positiv förändring i samhället. Ett starkt högre syfte blir därför en konkurrensfördel när det gäller rekrytering.

 

Motverkar stress och utbrändhet

Utbrändhet på jobbet är ett allvarligt och växande problem. Ett högre syfte kan fungera som en motvikt till detta eftersom medarbetarna får en känsla av mening och värde i sitt arbete. När de känner att deras insatser gör skillnad på ett övergripande plan, minskar risken för utbrändhet och ökar istället trivseln på arbetsplatsen.

 

Exempel på ett högre syfte

Ett högre syfte behöver inte vara så himla svårt att ta fram. Det kan vara så enkelt som att ni redan skapar och säljer produkter eller tjänster som förbättrar människors liv och att ni tydliggör det ännu mer internt. Det kan även handla om att ni arbetar för miljömässig hållbarhet eller bidrar till samhället på något annat sätt. Ni kan också engagera er i välgörenhetsarbete, till exempel genom att stötta olika välgörenhetsorganisationer, antingen genom att ni bidrar med tid och kompetens, eller med ekonomiska resurser.

 

Win/win för alla

Ett högre syfte på arbetsplatsen är avgörande för att skapa trivsel, engagemang och en god hälsa. Genom att ha ett tydligt större syfte kan organisationer både öka produktiviteten, bli en attraktivare arbetsgivare och bidra till en positiv förändring i samhället. Det är alltså inte bara en investering i företagets eller organisationens framtid, utan också i medarbetarnas välmående och samhällets utveckling som helhet.

 

Behöver du inspiration eller annat stöd för att stärka gemenskapen och engagemanget på er arbetsplats? Vi finns här och vi hjälper er att komma igång genom insatser som stärker teamkänslan och samarbetet. Kontakta oss

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.