Tillbaka

Bli en trygg och inspirerande talare, säljare och projektledare

Person som talar inför en grupp.

Att kunna prata inför andra med självförtroende och sälja med övertygelse är ovärderligt oavsett om du står inför en publik eller har ett enskilt möte med en potentiell eller befintlig kund. Här hittar du fem tips för att bli en trygg och inspirerande talare, säljare och projektledare.

1. Förbered dig noga

Oavsett om du ska hålla en presentation eller sälja en produkt, behöver du börja med att förstå ämnet eller produkten på djupet. Ju mer du vet, desto mer självsäker kommer du att känna dig.

Se också till att lära dig så mycket som möjligt om publiken eller kunden. Vilka behov, intressen och utmaningar har de? Anpassa ditt budskap så att du kan nå fram till just dem.

Ha en tydlig struktur för din presentation eller säljpitch. En räd tråd med en tydlig början, mitt och avslutning hjälper dig att hålla fokus och gör det lättare för den som lyssnar att följa med.

 

2. Öva och visualisera för att stärka självförtroendet

Öva på din presentation eller pitch. Använd en spegel, filma dig eller öva inför vänner/kollegor. Ju mer du övar, desto mer naturligt kommer det att kännas och desto mer säker blir du på din pitch.

Föreställ dig att du gör en presentation som gör succé eller säljer in en stor affär. Genom att visualisera något positivt så blir du mindre nervös och ökar ditt självförtroende.

Bli medveten om ditt kroppsspråk. Stå med rak rygg, våga hålla ögonkontakt och använd öppna gester. Ett självsäkert kroppsspråk påverkar inte bara hur du uppfattas av andra, utan ockspå hur du känner dig.  

 

3. Engagera den som lyssnar

Använd berättelser för att engagera publiken och underlätta att de kommer ihåg ditt budskap. Personliga historier eller relevanta exempel gör presentationen mer levande.

Ställ frågor och uppmuntra till interaktion. Detta håller åhörarna engagerade och gör att de känner sig delaktiga.

Anpassa din kommunikation till den du pratar med. Vad får du för reaktioner? Var flexibel och lyssna till det. Om du märker att något inte fungerar är det viktigt att kunna justera ditt sätt att prata.

 

4. Hjälp dig själv att hantera nervositet

Genom att djupandas kan du slappan och och lugan nerverna innan du går upp på scenen eller in i ett möte.

Tänk igenom olika scenarier som skulle kunna hända och förbered svar på möjliga frågor. Att vara beredd på det oväntade gör dig mindre stressad.

Fokusera på positiva saker och på det du lyckats med tidigare. Påminn dig själv om att du har förberett dig väl och att du är bra på detta.

 

5. Fortsätt att utvecklas

Sök aktivt feed forward från dina kollegor och ta vara på den för att utvecklas och bli ännu bättre.

Reflektera över vad som gick bra och vad du kan göra bättre efter dina presentationer eller möten.

Att bli en trygg och inspirerande talare, säljare eller och projektledare är kräver tid, övning och engagemang. Så ha tålaamod. Vill du ha hjälp på vägen? Vi utbildar och coachar både invidier och grupper. Läs mer om vår utbildning "Bli en trygg och inspirerande talare"

Tillbaka
Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.