Kraft kommunikation & relations logotyp

Vi är Kraft kommunikation
& relation

Vi vill att människor ska må bra, få möjlighet att utvecklas och känna mening med sitt jobb. För att uppnå det vet vi att inkluderande kommunikation, ett bra ledar- och medarbetarskap och en god hälsa är avgörande. Vi stärker ert kommunikativa ledarskap, självledarskap och ger er rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna må bra. Tillsammans med er jobbar vi för att er arbetsplats ska bli en plats där människor kan växa. Det är först när människorna mår bra och relationerna är goda som organisationen kan lyckas och nå sina mål.

Emma Kraft
emma@kraftkommunikation.se
070-224 80 66
Johanna Nilsson
johanna@kraftkommunikation.se
070-281 39 22


Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom kommunikation, ledarskap och hälsa, exempelvis workshoppar kring kultur och värdegrund eller kommunikation och bemötande, utbildning i presentationsteknik, stöd inför medarbetarsamtal, gruppträningsklasser och mindfullness-sessioner.