Kraft kommunikation

Tjänster

Vi hjälper dig med enkel, tydlig och kraftfull kommunikation som gör att du når dina mål. Vi börjar där du står. Antingen tar vi fram en grund och en strategi tillsammans eller så producerar vi innehåll utifrån en plan som du redan har. Oavsett om du behöver sökoptimera din webb, få bättre effekt av dina sociala medier eller vässa dina nyhetsbrev hjälper vi dig med ditt innehåll, allt ifrån text och design till illustrationer och film.   

Pil mitt i prick på måltavla.

Strategi

En strategi sätter riktningen för din kommunikation.

Grupp personer.

Internkommunikation och Employer Branding

Genomtänkt och inkluderande kommunikation skapar engagerade medarbetare.

Pratbubbla

Textproduktion

Text som gör de svåra och komplexa sakerna enkla att förstå

Filmklappa.

Film

Film är oslagbart för att förmedla information och budskap

Kamera.

Foto

Bilder skapar känslor och lyfter ditt budskap.

Pensel.

Grafisk design

Med design skapar vi den känsla du vill förmedla.

Dator

Webbutveckling

Vi tar fram webbplatser i WordPress utifrån dina behov.

Glödlampa

Workshoppar

Vi inspirerar dig gärna och lär dig allt vi kan. Nästan.