Skapa ett starkt och framgångsrikt team

Först när medarbetarna mår bra och relationerna är goda kan en organisation lyckas och nå sina mål. För att nå dit behövs en strategi för internkommunikationen och en medvetenhet kring hur vi skapar de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt samarbete med hjälp av kommunikation.

Kommunikativa ledare bygger förtroende och tillit. Det stärker medarbetarna, som sin tur får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. Engagemanget och välmåendet ökar och likaså prestationerna och resultatet.

Vi har verktygen ni behöver för att bygga ett kommunikativt ledarskap, en lärande kultur och ett effektivt samarbete. Det kommer att stärka både teamet och hela organisationen.

halsa.jpg

Övervinn kommunikationsutmaningarna och stärk teamet

Utan fokus på ett kommunikativt ledarskap, inkluderande kommunikation och en lärande kultur kan organisationer stöta på problem som ryktesspridning och samarbetssvårigheter. Vi erbjuder effektiva verktyg och strategier för att ni ska kunna bygga en arbetsplats med goda relationer och välfungerande samarbeten.

Attraktiv arbetsgivare med stark kultur och hög trivsel

En öppen och tillitsbaserad kultur med en transparent dialog gör att medarbetarna vågar göra fel och säga vad de tycker. Då kan de växa och må bra, vilket ökar chansen att de trivs och stannar kvar längre. Vi hjälper er att skapa en lärande kultur och bygga en stark gemensam värdegrund. Det är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare.Läs mer

Trygg, inspirerande och förtroendeingivande säljare och projektledare

Genom att bli tryggare i bemötandet, bättre på att inge förtroende, bygga relationer och hantera nervositet kan du få fram ditt budskap bättre. Oavsett om du tycker att det är jobbigt, eller roligt så ger vi dig verktygen för att bli tryggare och bättre, till exempel när du presenterar rapporter, håller i möten, utbildningar och i andra situationer där du står i centrum eller möter människor.Läs mer

Kommunikativ ledare som skapar tillit och trygghet

Otrygga relationer är en av de vanligaste orsakerna till stress och oro på jobbet. Många vågar inte göra fel eller säga vad de tycker på grund av en tystnadskultur. Du som är ledare kan förändra detta. Genom att stärka ditt sätt att kommunicera skapar du trygghet, bättre stämning och starkare gemenskap. Vi ger dig de verktyg och den coaching du behöver för att utveckla ditt kommunikativa ledarskap. Läs mer

Utbildning i höst

Bli en trygg och
inspirerande talare

Visste du att 24 procent av svenskarna känner ett starkt obehag när de ska prata inför publik? Är du en av dem, eller känner du dig ganska bekväm eller är det rent av det bästa du vet?

Detta är en utbildning för dig som vill bli bättre på att inspirera och bygga förtroende när du pratar inför och med andra andra. Du får vässa dina styrkor, lära dig hantera nervositet och träna på att nå fram med ditt budskap. I två dagar övar vi massor för att utveckla, närvaro, röst och kroppsspråk.

Höstens kurstillfällen:
2 och 9 september
12-13 november.

presentationsteknik.jpg

Pulsen på arbetsplatser under 2023 enligt tidningen Chef.

28%
upplever negativ stämning på arbetsplatsen
1/5
har inte tid med återhämtning under arbetsdagen
24%
av medarbetarna upplever kommunikationsproblem
55%
av alla chefer vill få stöd med ledarskapet

Så jobbar vi

  • IdentifieraVi gör en nulägesanalys av önskemål och utmaningar. Sedan visualiserar vi gapet mellan nuvarande situation och önskat läge. Detta gör vi genom workshoppar, intervjuer och enkäter med ledare, medarbetare och arbetsgrupper.
  • PlaneraVi tar fram förslag på åtgärder utifrån sammanställningen av det vi identifierat. Åtgärderna kan bestå av workshoppar, utbildningsinsatser, rådgivning och produktion av kommunikationsplaner, informationsmaterial och handböcker av olika slag.
  • KörNär vi tillsammans har kommit överens om de åtgärder som vi ska genomföra så sätter vi tidplanen och börjar er resa mot en mer hållbar arbetsplats där människor mår bra, känner mening, kan växa och vill stanna kvar.
Boka rådgivning
om-oss.png

Så säger våra kunder om oss

Det har hänt så mycket! Vi är klara med våra roller, ansvarsområden och är igång. 😃 Det känns fantastiskt! Vi hade aldrig kommit så långt utan Emma och Johannas hjälp!
Jonas Björkkontorschef, vd, Fastighetsbyrån Karlstad

Magiska kursledare! Emma och Johanna är superprofessionella, kunniga och förmedlar verkligen förtroende.

Innehållet i utbildningen känns superrelevant och viktigt.

Det var en varm och omfamnade stämning som gjorde att jag kände mig sedd hela vägen. Jag fick gå utanför min comfort zone och fick möjlighet att utvecklas utifrån mina personliga utmaningar.
Manda OlssonAnnonseringsbyrån Choklad

Tack för ett proffsigt bemötande i alla lägen, ett stort engagemang och för oss mycket användbara verktyg att använda när vi kommunicerar, både som ledare eller chefer, men också som säljare, medarbetare och medmänniskor.

Oavsett vilken erfarenhet var och en hade sedan innan, eller vilken kunskapsnivå vi låg på, kunde alla få med sig värdefulla insikter om hur vi använder vår röst, kroppsspråk och verktyg när vi vill inspirera och påverka andra.
Victoria Björn Blomqvistvice vd, Calamo

Prenumerera på våra tips

Error

Cookie Settings
Vi använder kakor (cookies) för att anpassa innehåll och annonser för dig som användare, integrera med sociala medier och analysera på vår webbplats.

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.