Kraft kommunikation & relations logotyp

När medarbetarna mår bra så mår organisationen bra

När medarbetarna känner mening med sitt jobb, har roligt, får möjlighet att utvecklas och mår bra så mår också organisationen bra. Då kommer de goda resultaten. Vi vet att inkluderande kommunikation, ett hållbart ledar- och medarbetarskap och en god hälsa är avgörande för att uppnå detta. Vi stärker ert kommunikativa ledarskap, självledarskap och ger er rätt förutsättningar för att medarbetarna ska kunna må bra och känna mening. Tillsammans med er jobbar vi för att er arbetsplats ska bli en plats där människor kan växa. Det är först när människorna mår bra och relationerna är goda som organisationen kan lyckas och nå sina mål.

Emma Kraft
emma@kraftkommunikation.se
070-224 80 66
Johanna Nilsson
johanna@kraftkommunikation.se
070-281 39 22


Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom kommunikation, ledarskap och hälsa, exempelvis workshoppar kring kultur och värdegrund eller kommunikation och bemötande, utbildning i presentationsteknik, stöd inför medarbetarsamtal, gruppträningsklasser och mindfullness-sessioner.

Bättre samarbete och kundbemötande

Starkare arbetsgivarvarumärke med gemensam kultur och värdegrund

Effektivare vardag, bättre samarbete
och ökad produktivitet

Bli en inspirerande talare