vi är

Kraft kommunikation

Våra tjänster

Strategi och kommunikationsplan

Vi hjälper dig att ta fram syfte och mål med din kommunikation så att du kan välja kanaler och insatser som ger resultat, oavsett om du vill stärka varumärket, öka försäljningen eller skapa ett attraktivt employer brand.

Innehåll till webb och sociala medier

Vi tar hand om dina digitala kanaler och ser till att du får effekt av dina insatser. Det gör vi genom att ta fram idéer, producera, publicera och följa upp aktiviteter. Du får på det viset mer tid över till annat som du behöver göra.

Nyhetsbrev och pressmeddelanden

Att fånga det som lockar läsaren att öppna just ditt nyhetsbrev, eller att väcka mediernas intresse  är en utmaning. Vi hjälper dig att skriva kortfattade, enkla och målgruppsanpassade texter.

Film, fotografering och bildmanér

Vi kan ta fram en bildbank och/eller ett bildmanér som du kan ha som stöd när du fotar och producerar innehåll själv. Vi fotograferar även porträtt och produkter eller filmar intervjuer och miljöbilder till korta filmklipp anpassade till sociala medier.

.

Internkommunikation och employer branding

Med hjälp av en välfungerande internkommunikation ökar chansen att dina medarbetare känner sig delaktiga och blir mer engagerade. Låt oss hjälpa dig att bygga  ett starkt employer brand och bidra till att attrahera rätt kompetens. 

Föreläsningar, workshoppar och kurser

Vill du ha inspiration till att ta skriva mer lockande texter eller bli bättre på att fota eller producera filmklipp? Vi håller i föreläsningar, workshoppar och kurser för att ge dig verktygen du behöver för att höja nivån på ditt innehåll.  

Kraft kommunikation hjälper dig med enkel, tydlig och kraftfull kommunikation som gör att du når dina mål.

För att lyckas med kommunikation – att skapa ett starkt varumärke, bygga relationer och öka försäljningen, behövs en strategi, ett målmedvetet arbete och en rejäl dos engagemang.

Vi hjälper dig med att ta fram mål och strategier för att sedan kunna välja rätt kanaler och producera innehåll som ger resultat. Och vi älskar människor, relationer och verkliga möten, trots att vi lever i en digital värld. Det är nämligen genom goda relationer vi tror att grunden till bra kommunikation skapas.

Här kan du se några av våra kunder.

Vad säger våra kunder?

Sedan jag anlitade Emma har vi utvecklat företaget tillsammans mot ett coachande ledarskap. Vi har också med framgång stärkt Elektrotekniska Byråns varumärke både externt och internt genom strategisk kommunikation. Engagemanget hos medarbetarna har ökat och våra aktiviteter i digitala kanaler har fått betydligt mer spridning.

Jonas Bjuresäter

Elektrotekniska Byrån

För Testhuset har det varit suveränt att Emma hållit taktpinnen vad gäller hur och vad vi ska kommunicera. Det har betytt att vi alltid levererar högkvalitativt material i de digitala kanaler som vi väljer att använda. Resultatet återspeglas i de kvalitativa och ekonomiska mål vi satt som företag.

Åse Leijon

Testhuset

Jag och mina partikamrater är imponerade över med vilken proffsighet, tydlig pedagogik och inspiration Emma guidar och utvecklar oss i kommunikativa strategier och forum. Emma har en sällsynt förmåga att ”läsa av” och hitta kärnan i vad vi står för och vad vi behöver. Hon hjälper oss på ett smidigt och flexibelt sätt att komma vidare i den komplexa informationsmiljö vi verkar i. Dessutom lockar hon oss att tänka i nya banor. För oss är Emma en mycket god resurs i vårt arbete för att utveckla våra kommunikativa förmågor. Vi har funnit en tydligare strategi för att nå ut, kommunicera och utveckla vår politik såväl externt som internt i partiet.  Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med hjälp av Emma och hennes tjänster.

Marianne Utterdahl

Sjukvårdspartiet i Värmland

Spetskompetens inom strategi, text och foto när du behöver

Alla företag och organisationer har inte möjlighet att ha en egen kommunikationsavdelning. Oss kan du anlita när du behöver och i den omfattning som krävs. Du får också tillgång till flera spetskompetenser.  

Vi är redo när du är det!
Välkommen att höra av dig till oss.