Vi jobbar tillsammans med dig

Vi hjälper dig med enkel, tydlig och kraftfull kommunikation som gör att du når dina mål. Kanske vill du stärka ditt varumärke, öka försäljningen eller attrahera nya medarbetare. Oavsett mål behövs strategi, målmedvetenhet och en rejäl dos engagemang.  

Strategi och kommunikationsplan

Vi sätter oss tillsammans för att ta fram en strategi och en plan för din kommunikation och marknadsföring. Detta är viktigt för att du ska vara säker på syfte och mål med dina insatser. När du är det blir det enklare att välja vilka kanaler du ska satsa på och att använda dem på rätt sätt. Det blir också enklare att följa upp arbetet.

Strategin och kommunikationsplanen är ett stöd för att producera och publicera rätt innehåll. De hjälper dig helt enkelt att få effekt av dina kommunikationsinsatser.

Film, fotografering och bildmanér

Vi hjälper dig att ta fram en bildbank med bilder som du kan använda till dina olika kanaler, exempelvis webb, sociala medier, annonser och nyhetsbrev. Vi fotar även medarbetarporträtt, gruppbilder, produktbilder och  filmar intervjuer och miljöbilder för att producera korta filmklipp till dina sociala medier.

Kanske vill du hitta ditt bildspråk och få en guide att följa när du själv fotar för att skapa igenkänning och enhetlighet. Låt oss hitta det unika med ditt företag. Utifrån det tar vi sedan fram ett bildmanér som berättar hur dina bilder ska se ut.

 

Innehåll till webb och sociala medier

Vi ansvarar för dina digitala kanaler för att se till att de är aktuella och uppdateras kontinuerligt.  Det kanske inte känns som en stor sak att publicera ett Facebook-inlägg, posta en bild på Instagram eller skriva en webbnyhet. Men det är ju det där med tiden som sällan räcker till. Och ska något bli bra så krävs det faktiskt lite tid. Och inspiration.

Vi tar fram idéer, producerar, publicerar och följer upp aktiviteter på webben och i sociala medier. Du får på det viset mer tid över till annat som måste göras.

Internkommunikation och Employer Branding

 Medarbetare som känner sig delaktiga trivs bättre och blir mer engagerade. Med hjälp av kommunikation kan du skapa möjligheter för medarbetarna att ta till sig den information de behöver när de behöver den. Och ge dem möjlighet att diskutera och tycka till för att skapa transparens.

Vi har många års erfarenhet av internkommunikation inom både privata och offentliga organisationer. Och vi brinner för att skapa gemenskap. Vi kan hjälpa dig att nå ut till dina medarbetare, ha en god dialog och stärka gemenskapen.

 

Föreläsningar, workshoppar och kurser

Vill du ha inspiration till att ta skriva mer lockande texter eller bli bättre på att fota eller producera filmklipp? Vi håller i föreläsningar och kurser för att ge dig verktygen du behöver för att höja nivån på ditt innehåll, oavsett om du vill ha stöd i strategiarbetet för att få en bra grund att stå på, eller om du vill ha mer praktiska tips och vägledning. Vi skräddarsyr innehållet utifrån dina behov och din nivå. Exempelvis kan du gå en kurs i hur du fotar, filmar och redigerar med mobilen eller hur du ska hantera din kamera. Vi har även stor vana av att processleda workshoppar kring bland annat kommunikationsstrategier, budskapsplattformar och medborgardialog.  

 

Beställarstöd – webb, trycksaker och film

Vi har många års erfarenhet av att beställa tjänster inom webb, design och film. Därför kan vi fungera som bollplank, beställarstöd eller projektledare när du vill ta fram trycksaker, lansera en ny webbplats eller producera filmer. Vi ser till att det material som tas fram hänger ihop med såväl dina verksamhetsmål som din grafiska profil. Och vi letar fram en leverantör som vi tycker passar dig, ditt varumärke och dina behov allra bäst.

 

Nyhetsbrev

Med ett digitalt nyhetsbrev har du möjlighet att nå mottagare som faktiskt vill höra från dig, vid rätt tidpunkt. Men att fånga det som lockar läsaren att öppna just ditt nyhetsbrev bland alla andra mejl är en utmaning. Saknar du tiden till att skriva kortfattade, enkla och målgruppsanpassade texter? Vi hjälper dig gärna.

Pressmeddelanden

Vi har flera års erfarenhet av att planera och genomföra pressaktiviteter. Vill du ha hjälp med att nå ut i medierna?

Låt oss få intervjua dig och hitta det som är unikt med ditt företag och som kan locka intresse och ge genomslagskraft.

Vet du inte var du ska börja eller
vad du behöver?

Med våra tjänster har du tillgång till en komplett kommunikationsavdelning.
De kompetenser vi inte har själva, beställer vi från våra duktiga samarbetspartners.