Kraft kommunikations logotype
start och slut

Medarbetarkommunikation

Vill du skapa en arbetsplats där folk mår bra, har kul och gärna vill vara? En plats där medarbetarna är stolta, engagerade och delaktiga? Vi stöttar dig som ledare inför medarbetar- och lönesamtal. Vi kan även vara ett bollplank i den löpande kommunikationen för att bidra till att informationen internt är tydlig och att det finns goda möjlighet till dialog och kunskapsöverföring. Genom inspirationsföreläsningar och coachning i presentationsteknik utvecklar och stärker vi personer eller grupper som ofta presenterar fakta, statistik eller annan information. Vi guidar dig också till enkla och tydliga rutiner för att nya medarbetare ska känna sig trygga och välkomna och att de som slutar upplever ett bra avslut.

För att stärka sammanhållningen och locka fram engagemang genomför vi workshoppar med olika typer av gruppövningar och diskussionsuppgifter som tar er framåt tillsammans och stärker er som grupp. Detta är insatser som ökar chansen för att både teamet och den enskilde individen ska kunna nå sin fulla potential.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi sätter oss tillsammans för att ta fram en strategi och en plan för din kommunikation och marknadsföring.

Kundcasefilter

Soleil

#foto, #film, #strategi, #textproduktion

Soleil

#foto, #film, #strategi, #textproduktion

SE UPPDRAG

ByggDialog

#textproduktion, #grafiskdesign, #employerbranding, #internkommunikation

ByggDialog

#textproduktion, #grafiskdesign, #employerbranding, #internkommunikation

SE UPPDRAG

Compare

#foto, #textproduktion

Compare

#foto, #textproduktion

SE UPPDRAG

Styrelseakademien Värmland

#foto, #film, #textproduktion

Styrelseakademien Värmland

#foto, #film, #textproduktion

SE UPPDRAG