Kraft kommunikations logotype

Tjänster

Glödlampa

Workshoppar

Vi hjälper dig genom processen om du vill ta fram en strategi för ditt arbetsgivarvarumärke.

Pil mitt i prick på måltavla.

Kommunikationstrategi

En strategi sätter riktningen för kommunikationen och gör dig till en tydlig avsändare.

start och slut

Start och slut

Vi hjälper dig att ta fram rutiner som gör att det blir rätt när medarbetare börjar och slutar.

Ikon för förändringskommunikation

Förändringskommunikation

Vi stöttar dig med strategi, kommunikationsplan och budskapsplattform i förändringsprocesser.

föreläsningar

Föreläsningar

Vi inspirerar er till att skapa förutsättningar för stolta, glada och engagerade medarbetare.

Presentionsteknik

Presentationsteknik

Vi coachar dig till att bli en mer säker och inspirerande talare.

Personalhandbok

Personalhandbok

Vi tar fram en schysst personalhandbok som medarbetarna blir lockade att läsa.

Pratbubbla

Textproduktion

Vi skriver texter som gör de svåra och komplexa sakerna enkla att förstå och roligare att läsa.

Pensel.

Grafisk design

Vi tar fram design för att skapa den känsla du vill förmedla och tydliggöra ditt budskap.