Kraft kommunikations logotype
Stolts, glada och engagerade medarbetare

Datum

Stolta, glada och engagerade medarbetare ökar lönsamheten

Vad vinner arbetsplatser på att ha stolta, glada och engagerade medarbetare? Väldigt mycket enligt oss (och massor av forskning). Sjukskrivningarna blir lägre, personalomsättningen minskar och medarbetarnas prestation ökar, vilket leder till en högre lönsamhet. Ett sätt att komma dit, är att aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket – Employer Branding.

Kommunikation, dialog och delaktighet

Kommunikation är grunden till det mesta och det är mycket som behöver fungera i en verksamhet. Därför är det lätt att fastna i att all information ”måste” ut. Med dialog och delaktighet ökar chansen att du når fram med din kommunikation och att budskapet fastnar. Delaktigheten bidrar till ett högre engagemang, som i sin tur leder till människor både mår och presterar bättre.

Tips -> ”Se över vilka möjligheter ni har till dialog och delaktighet i organisationen och anpassa gärna kommunikationen utifrån olika behov och situationer. ”

En annan viktig del är tydligheten kring rutiner. Det handlar i högsta grad om kommunikation. Det ska vara enkelt att göra rätt, oavsett om det handlar om att nå alla verktyg som medarbetaren behöver eller rutiner kring när folk börjar och slutar. Rutiner som gör att medarbetarna känner sig respekterade, sedda och bra behandlade är superviktiga för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. För det gör att de blir stolta, glada och engagerade. Exempelvis tenderar en medarbetare som blir avtackad på ett fint sätt i högre grad att prata gott om organisationen och rekommendera er som arbetsgivare.

Möjlighet att utvecklas och att få bidra

Det finns många studier som visar att lön inte är avgörande för att en medarbetare ska stanna, gå vidare till ett annat arbete eller söka sig till en specifik arbetsplats/arbetsgivare. Möjligheten till självutveckling och vad vi kan bidra med spelar stor däremot roll. Och vad vi vill utvecklas i är olika från person till person. Därför är det av stor betydelse att ha individuella målsättningar och utvecklingsplaner för alla medarbetare. Chefer behöver vara närvarande i sitt ledarskap, ha löpande ha avstämningar och en välfungerande struktur för medarbetarsamtal som stödjer dialog. Här är det många chefer som behöver stöd i sitt ledarskap och sin kommunikation och när får de rätt stöd, då utvecklas de, medarbetarna och organisationen.

Vi människor tycker om att få bidra. Det handlar inte bara om att få bidra med kunskap, erfarenheter och arbetsinsats inom sin roll. För vissa kan det betyda mycket att få ansvara för fika, vattna blommor, vara mentor åt någon kollega eller vara den som arrangerar gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Trygghet och tydlighet är förutsättningar för arbetsglädje

Tydliga arbetsbeskrivningar och målsättningar gör det enklare att både utvecklas och bidra, vilket leder till ökat engagemang. Att ha medarbetare som är engagerade och känner arbetsglädje smittar av sig till andra. Om chefer och ledning skapar förutsättningar för medarbetare att tryggt kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, ja då kommer arbetsglädjen. Som du vet smittar skratt, så det gäller att ta vara på medarbetarnas arbetsglädje.

Detta är några av de viktigaste delarna för att få stolta, glada och engagerade medarbetare. Följ oss i sociala medier (Instagram, LinkedIn) och här på bloggen om du vill ha fler tips. 🙂 Hör gärna av dig om du vill veta mer! Och du, i ett tidigare blogginlägg kan du även läsa mer om lärande kultur.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.