Kraft kommunikations logotype
Person med stickad tröja och mössa som spänner sin biceps

Datum

Medarbetare som känner meningsfullhet är mer stolta över sin arbetsgivare

Genom att arbeta aktivt med ditt arbetsgivarvarumärke ökar du chansen att få medarbetare som känner meningsfullhet och blir stolta över sin arbetsgivare. De blir både mer engagerade och mår bättre, vilket ger ökad lönsamhet. Så hur skapar vi meningsfullhet? Jo, genom att vara på riktigt och göra skillnad på riktigt. 

Var ärlig och transparent

Idag cirkulerar det begrepp som green-, blue-, pink- och socialwashing som kortfattat handlar om vilseledande marknadsföring av vad ett företag gör. Greenwashing kan handla om att ett företag skriver att deras produkt är miljövänlig, medan den i själva verket inte är det. Bluewashing kan användas för att försköna företagets arbete med att följa FN:s mänskliga rättigheter eller de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2023. Pinkwashing kan handla om att företag säger att de aktivt arbetar med inkludering och HBTQ-rättigheter medan de i verkligheten endast använder exempelvis regnbågssymboler för att vinna makt eller tjäna mer pengar.

Med detta sagt. luftslott och tomma ord utan handling är aldrig en fördel. Någon kommer alltid att kunna genomskåda det. Oavsett om en organisation låtsas att de slåss för mänskliga rättigheter eller att de är en arbetsgivare som bryr sig om sina medarbetare. Så hur kan vi göra för att se till att fina och starka värderingar genomsyrar hela verksamheten och därigenom skapa meningsfullhet och stolta, glada och engagerade medarbetare?

Det börjar med en gemensam kultur och värdegrund

Att vi alla är olika är en styrka som är viktig för organisationer och företag att dra nytta av. Med dessa olikheter kommer nya infallsvinklar, synsätt, erfarenheter och intressen. Något som berikar och gör alla bättre. Men för att kunna växa och utvecklas tillsammans behöver alla samma grund att stå på, en gemensam kultur och värdegrund. Värdegrunden ska fungera som en kompass för hur vi vill ha det på den här arbetsplatsen och hur vi ska bete oss. Det kan handla om allt ifrån att följa grundläggande ordningsregler till att bemöta varandra med respekt. Värdegrunden hjälper medarbetarna att sträva mot samma mål.

Kom ihåg att kulturen aldrig sitter i väggarna, den sitter i människorna. Kultur och värdegrund är något som vi ständigt behöver arbetas med. Ett kontinuerligt gemensamt arbete där alla blir involverade bidrar till framgång.

Hitta arbetsglädje genom delaktighet

Människan tycker om att få bidra, på arbetsplatsen handlar det om att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter genom att få utföra sin arbetsinsats. Tänk då vad härligt om medarbetare får utföra sitt arbete och på det sättet känna arbetsglädje! Är det möjligt? Ja absolut! Genom tydlighet, delaktighet och ledningens förmåga att skapa förutsättningar för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, ja då kommer den! Medarbetare som känner tillfredsställelse med sin egen arbetssituation och sina arbetsinsatser, känner en meningsfullhet och därmed mer arbetsglädje. Något som är extra härligt, det är att arbetsglädje smittar! Glada, engagerade och positiva medarbetare är en viktig boost för alla verksamheter. För vem vill inte ha kollegor som ger energi istället för att ta energi?

Vill du läsa mer om de delar vi ser som mest grundläggande för att folk ska må bra på jobbet? Se vårt blogginlägg Stolta, glada och engagerade medarbetare ökar lönsamheten. Du kan även läsa om hur du kan bidra till att medarbetarna når sin fulla potential genom en lärande kultur.

 

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.