Kraft kommunikations logotype
Tre personer sitter och pratar

Datum

Lärande kultur – låt medarbetarna nå sin fulla potential och utveckla verksamheten på bästa sätt

Får ni göra fel på din arbetsplats? En lärande kultur tillåter att lära av misstag för att utvecklas och bli bättre. Det gör att vi växer både som människor och organisation. Organisationer med en lärande kultur har mycket större chans att nyttja medarbetarnas fulla potential och på det viset nå framgång tillsammans.  

Vi människor påverkas till stor del av arbetsplatsens strukturer och förutsättningar. Det vi uppfattar som prioriterat och som vi uppmuntras göra samt får feedback på kommer vi mycket mer troligt att agera på än när vi upplever motsatsen. Därför är det så viktigt att skapa förutsättningar för en lärande miljö på jobbet. Och det är ett samspel mellan arbetsgivare och medarbetare, där alla utvecklas tillsammans.

Så hur skapar vi bra förutsättningar för chefer och medarbetare att förstå, vilja och ha möjlighet att lära och utvecklas?

Alla behöver ta ansvar, både individer och arbetsgivare. Om alla verkligen gör det – då kommer det att märkas på engagemanget och kompetensutvecklingen. Lärande handlar inte bara om att gå utbildningar. Det finns många sätt att lära i vardagen. Tillåt en lärande kultur genom till exempel att:

  • Diskutera hur samarbetet både internt och med andra fungerar och hur vi kan förbättra det.
  • Diskutera hur vi beter oss mot varandra och vad vi kan göra bättre.
  • Följa upp arbetet. Vad gick bra och mindre bra? Vad kan vi lära oss av detta och vad tar vi med oss i kommande arbete?
  • Bjuda in kunder och lyssna till hur de upplever leverans och bemötande.
  • Följa en kollega och lära sig mer.
  • Workshoppa kring arbetssätt, processer och gamla sanningar.
  • Läsa böcker, lyssna på en podd eller titta/lyssna på föreläsningar.

 

Ledarskapet en nyckel för lärande kultur

Som ledare påverkar du dina medarbetare. Hur du gör, det du visar genom att uttrycka dig och hur du beter dig mot andra spelar stor roll. Du behöver vara en förebild i hur ni ska få in lärandet i er arbetsvardag. Det betyder att du behöver vara tydlig med förväntningar, uppmuntran, uppföljning och stöd för att främja en lärande kultur. Det är viktigt att stötta och uppmuntra till att lära sig och våga testa nya saker. Och förstås att dela med sig av goda exempel och vad som fungerat under läranderesan.

Fler tips om lärande kultur

Vill du höra fler exempel och ta del av verktyg för att arbeta med lärande i er organisation, hör gärna av dig!

Vi vill också tipsa om ett avsnitt av podden ”Fråga forskaren” med Andreas Wallo, som har forskat om arbetsplatslärande, kompetensförsörjning och ledarskap under många år.

 

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.