Kraft kommunikations logotype

Innehåll till nyhetsbrev och sociala medier

film - foto - textproduktion
Person som föreläser för några människor.
Styrelseakademien Värmland

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. De erbjuder bland annat utbildningar, nätverksträffar och styrelseutvärderingar för att bidra till ett aktivt styrelsearbete.

Ökat engagemang

StyrelseAkademien Värmlands utmaning är att få fler att engagera sig i styrelsearbete och att höja kompetensen bland styrelsemedlemmar. Vi hjälper dem med löpande kommunikationsstöd i form av nyhetsbrev, inbjudningar och innehåll till sociala medier. Vi fungerar även som bollplank och rådgivare i olika kommunikationsfrågor. I början av vårt samarbete satsade vi bland annat på att lyfta deltagare från utbildningar och nätverksträffar i sociala medier genom filmintervjuer. Engagemanget ökade och föreningen i Värmland fick mycket positiv feedback från centralt håll för sitt innehåll i dessa kanaler.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.