Kraft kommunikations logotype
Hand som håller i mobiltelefon med karta

Datum

Kommunikationsstrategi – 5 tips för att planera höstens kommunikationsinsatser

”Varför ska vi ha en kommunikationsstrategi”, kanske du undrar? Utan karta eller GPS kommer en inte så långt i skogen, eller jo, långt kan en komma förstås, men det kan lika gärna bli åt helt fel håll. Och det är samma sak även när det handlar om kommunikation. Du kan få rekordmånga likes på en rolig bild på Instagram eller hundra delningar av en chockerande artikel på Facebook, men vad är det som säger att det är bra om det inte hjälper dig att nå dit du vill? En kommunikationsstrategi är din kompass i vardagen som ser till att hålla dig på rätt spår, jobba effektivt och nå dina mål. Här får du fem tips för att komma igång inför hösten.

1. Avsätt tid tillsammans för att ta fram eller uppdatera kommunikationsstrategin
En kommunikationsstrategi blir bäst om flera kloka huvuden samarbetar. Det är bra att vara åtminstone tre personer som tar sig tid till att spåna tillsammans. Kom överens om vad era gemensamma mål är med kommunikationen, som till exempel
Leijon Stenugnsbageri & Konditori har gjort 

2. Analysera resultatet av era tidigare insatser
Se över hur era kanaler; webben, sociala medier och nyhetsbrev exempelvis, svarar upp mot målen genom att analysera statistiken över publicerade inlägg, skickade nyhetsbrev och besök på hemsidan. Fundera på vad ni kan göra bättre.

3. Kika på hur andra gör för att hitta inspiration
Den fina med digital kommunikation är att det är så enkelt att se hur andra gör och att se den direkta responsen de fått. Gå in på några konton ni tycker gör bra saker i och se hur de gjort. Fundera på hur ni kan ta inspiration till nya idéer utifrån er verksamhet.

4. Ta fram en plan och gör upp vem som ska ansvara för vad
Skapa bra förutsättningar genom en tydlig plan, en tydlig ansvarsfördelning och ett schema. Här planerar ni in aktiviteter utifrån målen. Hur kan ni bidra till att era målgrupper känner så som ni vill att de ska känna för ert varumärke och hur kan ni få dem att vilja köpa just dina tjänster eller gå in på er webb och ta till sig viktig information?

5. Följ upp, följ upp, följ upp
Alldeles för många struntar i uppföljningen och den är jätteviktig för att utveckla och förbättra. Följ upp att ni gör det ni planerat och vad resultatet blir. Fundera på hur ni kan skruva på det och bli ännu bättre.

Vi hjälper dig med er kommunikationsstrategi

Känner du att detta ändå är svårt att hinna med eller att du saknar inspiration och intresse så finns vi här så klart. Välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med att komma igång med din kommunikationsstrategi inför hösten! Vi finns på Instagram och Facebook under tiden!

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.