Kraft kommunikations logotype

Integritetspolicy

Vi på Kraft kommunikation & relation vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför informerar vi om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter i denna integritetspolicy. Vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt och vi delar aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag utan din tillåtelse.

Vi följer gällande dataskyddsregler, samt har interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa en trygg hantering och regelbunden rensning av personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter.

 

Person som sitter vid en dator och skriver.
Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.

Vad säger vår integritetspolicy om syftet med vår hantering av personuppgifter?

Kraft kommunikation & relation hanterar personuppgifter för att kunna kommunicera kring aktuella uppdrag, dela inspiration och kunskap, informera om tjänster och föra en dialog med dig som kund eller samarbetspartner. Personuppgifterna förekommer i e-post, ekonomisystem, tidsrapporteringssystem och filhanteringssystem.

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, eller samla in mer uppgifter. I så fall kommer du få ta del av en uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på kraftkommunikation.se.

Du har alltid rätt att begära ut de uppgifter vi har om dig. Eller att de raderas.
Om det är aktuellt eller om du har andra frågor kan du kontakta oss eller skicka ett mail till: info@kraftkommunikation.se