Kraft kommunikations logotype
Tre glada medarbetare

Datum

Employer Branding – så stärker du ditt varumärke som arbetsgivare

Visst är det viktigt att nå ut till sina kunder, men glöm inte bort att dina medarbetare är med och bygger ditt varumärke. Så lägg kraft på Employer Branding. Det är minst lika viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som att erbjuda attraktiva tjänster eller produkter.

En attraktiv arbetsgivare lockar kompetenta medarbetare

Employer Branding handlar om att stärka sitt varumärke som arbetsgivare men också att stärka varumärket genom sina medarbetare. Varför är då detta så viktigt? Jo, för att om du har ett gott rykte som arbetsgivare vill fler jobba i ditt företag eller din organisation och därmed höjs kompetensen. Det kommer alltså gynna företaget på många fronter eftersom det skapar ett rykte om företaget som kunnigt och kompetent även bland kunder.

Involvera medarbetarna i marknadsföringen

Ett bra första steg för att börja jobba med Employer Branding är att involvera medarbetarna i marknadsföringen. Låt dem vara med och berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Ett företag där alla är involverade och får chans att synas är attraktivt och bidrar både till vikänsla, stolthet och ett trovärdigt intryck. Stolta medarbetare pratar mer gärna gott som sin arbetsplats och tenderar i högre utsträckning att dela och sprida innehåll i exempelvis sociala medier.

Employer Branding handlar också om att ha kul

Medarbetare som har roligt på jobbet vill hellre vara delaktiga i att visa upp hur ni har det. Gör ni saker tillsammans på jobbet? Employer Branding kan också handla om att arrangera idrottsaktiviteter, tävlingar, fester och trevliga personalmöten för att få den rätta vi-känslan. Att medarbetarna trivs med sin roll och med arbetsgivaren skapar också en stolthet som ökar viljan att dela med sig och visa upp sin arbetsgivare på olika vis. Ett exempel kan vara att självmant dela en platsannons från sin arbetsgivare. Det är ett tecken på stort engagemang och förtroende.

Skapa utrymme för kommunikation och dialog

Det är också viktigt att du som arbetsgivare jobbar aktivt med personalfrågor och skapar utrymme för kommunikation med medarbetarna. Finns det bra plattformar och forum för dialog eller använder ni en enda kanal? Alla är olika och tar till sig information på olika sätt. Vissa vill läsa, några vill lyssna, andra vill prata. Finns möjlighet att ställa frågor och diskutera eller använder ni envägskommunikation? Genom dialog skapar du förståelse och chansen att nå fram med ditt budskap och hitta en gemensam grund och målsättning ökar. En arbetsplats där alla har ett gemensamt mål når lättare framgång.

Vi hjälper Elektrotekniska Byrån med deras Employer Branding

Sedan Elektrotekniska Byrån satsade på kommunikation och tog hjälp av oss på Kraft kommunikation har de ytterligare stärkt sitt arbetsgivarvarumärke. De hade 34 anställda då och så många som 30 personer delade platsannonser i sociala medier när vi genomförde en rekryteringskampanj.

Att en så pass stor andel av medarbetarna aktivt tar sig tid att dela innehåll tyder på ett mycket högt engagemang, vilket är något som kräver en stor insats att skapa. Vi har hjälpt dem att ta fram marknads- och kommunikationsplan samt utifrån det föreslagit och genomfört aktiviteter som skapar vi-känsla, engagemang och stolthet.

Kommunikation har varit en röd tråd hela vägen då vi genom olika typer av kanaler och med hjälp av olika idrottsaktiviteter, personalmöten, give aways och bilder lockat till engagemang. Medarbetarna upplevde en stor skillnad när det gäller arbetsplatsens kultur efter dessa insatser och det är tydligt att de är mer öppna för att visa sin stolthet.

De har fått flera spontanansökningar där personerna i fråga sagt att de sett mycket av Elektrotekniska Byrån i sociala medier och tyckt att de gett ett mycket positivt intryck och känslan av att vara en bra arbetsgivare. Detta skapar bra förutsättningar för att locka till sig kompetenta medarbetare.

Medarbetarporträtt från Elektrotekniska Byrån

Här kan du läsa några av de medarbetarporträtt vi har tagit fram åt Elektrotekniska Byrån.

Vill du ha hjälp med Employer Branding?

Välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp med att stärka ditt arbetsgivarvarumärke.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.