Kraft kommunikations logotype
Händer som skriver på dator

Datum

Checklista för att optimera er digitala marknadsföring

Undersökningar från exempelvis Smart Insight visar på att en stor andel företag som fokuserar på att marknadsföra sig via digitala kanaler saknar en digital marknadsföringsstrategi. 

Trots att de allra flesta företag vet hur oerhört viktigt det är med digital marknadsföring, förefaller det som att själva planeringen kring marknadsföring kan uppfattas som komplex och/eller tidskrävande. Men faktum är att du kan optimera er digitala marknadsföring förhållandevis enkelt. Dessutom kan ni genom att definiera era marknadsföringsstrategier och era aktiviteter få ett bättre resultat. I det här inlägget går vi igenom en enklare checklista över vad du bör tänka på för att optimera er digitala marknadsföring.

Det här är ett gästinlägg från Webshopsguiden.se. Besök gärna deras webbplats för att ta del av fler nyheter och tips om vad du ska tänka på för att sätta upp en enkel och billig webshop utan några som helst förkunskaper. 


Sätt mål och strategi – Nulägesanalys för att planera framtiden

För att du ska ha en chans att lyckas med att synas via de digitala kanaler du vill satsa på bör du göra en grundlig analys av nuläget. Du bör sätta en budget och utvärdera hur mycket ditt företag har investerat i marknadsföring via olika kanaler för föregående period. Att jobba med en välformulerad digital strategi som inbegriper en tydlig målbild och vision är en fundamental process för att på sikt nå framgång.

– Gör en nulägesanalys över era befintliga digitala kanaler. Använd analys- och rapportverktyg för de kanaler där ni är aktiva. (Konsolidera och sammanställ data från exempelvis: Google Analytics, Facebook, Linkedin och övriga plattformar).
För större företag är det inte ovanligt att använda etablerade modeller (exempelvis SWOT) för att göra nulägesanalysen mer överskådlig.

– Sätt väl definierade mål (SMART) – Det kan tyckas självklart att ditt företag ska definiera och följa upp mätbara mål för att uppnå önskvärda resultat med sin marknadsföringsstrategi. Faktum är dock att många företag är så fokuserade på sina marknadsföringsaktiviteter att det aldrig formuleras konkreta mål. Det kan då bli svårt att utvärdera och följa upp resultatet av utförda aktiviteter.
Definiera mål för er digitala marknadsföring som är: Specifika, mätbara (tidsbundna) och accepterade (realistiska).

– Budget: Digital marknadsföring delas vanligen upp i kostnadsfri marknadsföring (exempelvis: e-mail marketing, social media, SEO etc.) och betald marknadsföring (Kampanjer så som Google Ads etc.) 

Men även kostnadsfri marknadsföring kommer vanligen med någon form av indirekt/direkt kostnad. Inte sällan kan kostnaden utgöras av all den arbetstid som måste investeras i en marknadsföringskanal för att uppnå önskvärt resultat.

Med andra ord förekommer en rent monetär kostnad eller kostnad i investerad tid som måste budgeteras för. I princip all digital marknadsföring kräver även uthållighet. Det gäller här att skilja på exempelvis en marknadsföringsaktivitet, såsom en kampanj som kan ha en kostnad som typiskt är förhållandevis enkel att räkna på och en långsiktig budget som är betydligt mer komplex och som spänner över längre tid och som kan omfatta fler kampanjer och kanaler.

– Val av digitala kanaler: Många företag springer på alla bollar vilket i princip uteslutande leder till dålig effektivitet och höga marknadsföringskostnader. Definiera vilka kanaler ni vill satsa på och koordinera med er affärsplan och budget.

Definiera marknadsföringsstrategin och planera aktiviteter

När du har definierat din strategi och dina strategiska mål är det dags att fokusera på hur, när och vad du behöver göra för att uppnå dina mål? Oavsett hur ditt företags digitala strategi är utformad, är det essentiellt att väl planera sina aktiviteter. Ett vanligt strategiskt misstag är att satsa på för många digitala kanaler. Detta resulterar då vanligen i en oklar planering av aktiviteter med höga kostnader och låg ROI.

En nyckel för att lyckas med marknadsföring digitalt är att du identifiera er målgrupp. På så vis kan marknadsföringen personaliseras och riktas på ett effektivt vis. Här gäller det att:

– Segmentera din målgrupp (Vem är mottagare av ert budskap? Preferenser, förväntningar, identiteter etc.)
– Positionera er: Hur ska ni sticka ut med ett mervärde som skiljer er från era konkurrenter? (Här gäller det alltså inte bara att veta vad som är unikt i ert erbjudande. För att lyckas måste ni kunna förmedla eller “positionera” ert erbjudande så att det även uppfattas så som ni önskar av er målgrupp.)
– “Content strategy” oavsett val av digitala kanaler där ditt företag vill synas, krävs någon form av plan om vilken typ av inlägg som du/ni ska publicera för er publik. Det kan exempelvis handla om bilder, texter, videos eller audiofiler.
– Optimering av nyckelord: För att ni ska nå fram till personer i er målgrupp krävs att ni kan identifiera och applicera de nyckelord och sökvolymer för respektive nyckelord som är av relevans för er verksamhet. Läs mer om sökoptimering här.
– Publiceringskalender: När, var, hur och av vem ska nytt material publiceras? Olika publikationer kan planeras att publiceras i samband med planerade kampanjer. En publiceringskalender är även ett bra verktyg för att fördela arbetsbördan i ert team och för att göra olika aktiviteter överskådliga.

Planera
aktiviteter i social media. Exempel på aktiviteter kan vara:
– Facebook Ads, Facebook “contests”, delaktighet i Facebookgrupp, underhåll ditt företags nyhetsflöde på facebook etc.
– Instagram: Hantera inlägg (nya produkter/tjänster), skapa sponsrade kampanjer, underhåll dina följare via “Instagram Stories”, identifiera och kontakta influencers, planera och schemalägg när dina inlägg ska publiceras.
– Linkedin: Identifiera och starta grupper där du vill att ditt varumärke ska figurera.  Planera och genomför aktiviteter och nya inlägg för de forum och grupper där ni vill synas.
– Övriga kanaler – Google ads eller andra annonsaktiviteter.

Följ upp resultat och revidera 

En fördel med digital marknadsföring i jämförelse med mer traditionell marknadsföring är att aktiviteter kan mätas på ett mer sofistikerat vis. Oavsett vilka digitala kanaler ditt företag satsar på finns det mer eller mindre färdigställda KPI:s serverade som du/ni löpande bör följa upp. Det kan handla om exempelvis. Hur ni rankar i Googles sökmotor för olika nyckelord, CPC i förhållande till försäljning, antal följare på instagram, “likes” på Facebook osv.

Du kan nästan på förhand räkna med att utfallen av er marknadsaktiviteter aldrig blir exakt som förväntat. Av den anledningen är det viktigt att följa upp och vid behov revidera er digitala marknadsföringsplan, budget och aktiviteter.

Fler tips

Är du nyfiken på fler tips om digital marknadsföring? Kolla in de sju bästa böckerna om digital marknadsföring 2021.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Hör gärna av dig!

Hand som skriver i anteckningsbok bredvid kanelbulle.