Med normkritisk kommunikation inkluderar du alla

Inkluderande bild med människor av olika kön, etnicitet och åldrar

Det vi kommunicerar ut säger mycket mer än bara budskapet i sig. Det handlar om hur det sägs. Vad som visas och vad som inte visas. Med normkritisk kommunikation inkluderar du alla. Då gör du inte bara världen lite vackrare, utan breddar även din målgrupp eftersom fler kan identifiera sig i er marknadsföring. Här delar […]