Följ upp statistik i digitala kanaler – få bättre effekt

Grafik av staplar och diagram på en mobiltelefon.

Utan att följa upp statistik på hemsidan och i sociala medier är det inte lätt att veta om en lyckas eller inte. Därför är det viktigt att regelbundet se över statistik i digitala kanaler. Hur många har nåtts av dina inlägg och vilken typ av inlägg brukar gå bäst? Vilka besöker din webbplats och vad […]