Kraft kommunikations logotype

Checklista för att optimera er digitala marknadsföring

Händer som skriver på dator

Undersökningar från exempelvis Smart Insight visar på att en stor andel företag som fokuserar på att marknadsföra sig via digitala kanaler saknar en digital marknadsföringsstrategi.  Trots att de allra flesta företag vet hur oerhört viktigt det är med digital marknadsföring, förefaller det som att själva planeringen kring marknadsföring kan uppfattas som komplex och/eller tidskrävande. Men […]